Úvod

Naše služby

Kontakty

Budovy EKO s.r.o.

Stavební projekty

Pasivní domy

PENB

Dotace a energetické posudky

Projekty a revize plynových zařízení

Design

Architektonické modely

Při návrhu novostaveb i rekonstrukcí stávajících budov se zaměřujeme zejména na optimalizaci energetické náročnosti staveb na jejich provoz. Pro klienta toto znamená minimalizování nákladů na vytápění a větrání objektu společně s vyšším standardem kvality. Vyšší standard kvality s komfortnější tepelně-vlhkostní pohodou v objektu představují pasivní domy, případně domy aktivní. Energeticky pasivní dům je takový dům, který na svůj provoz potřebuje jen malé množství energie. Aktivní dům již v celkovém ročním souhrnu nepotřebuje být dotován energiemi z dalších veřejných sítí, ale má již taková technologická řešení, která již dokáží obstarat výrobu energií samy.

Oproti návrhu domu dle stávajících tepelně-technických požadavků znamená pasivní dům zhruba 6-10x nižší provozní náklady, při porovnání se stávajícími nezateplenými domu, může tato úspora činit až dvacetinásobek. Do úspory však ještě není započítána vyšší tepelně-vlhkostní kvalita spojená především s menším poklesem teplot v interiéru při přerušení vytápění v zimním období, zamezení přehřívání objektu v období léta a také trvalé zajištění výměny vzduchu (větrání) využívající rekuperaci (zpětné získávání tepla). Pasivní dům s většími tloušťkami tepelných izolací nemusí nutné znamenat zvětšení tloušťky např. obvodových stěn, při návrhu se běžně pohybujeme do tl. 500 mm, což odpovídá tloušťce běžné obvodové stěny stávajících budov. Energeticky pasivní stavbu je možno navrhnout jako dřevostavbu i jako zděnou stavbu. Klíčovou částí je návrh skladeb konstrukcí s podrobným řešením detailů.

Energeticky pasivní dům v číslech:

Měrná roční potřeba tepla na vytápění:

Měrná neobnovitelná primární energie:

Instalace nuceného větrání s rekuperací:

Průvzdušnost vytápěné obálky:

max. 15 kWh / (m2rok)

max. 60 kWh / (m2rok) ...(bez spotřebičů)

Ano, účinnost min. 75 %

max. 0,6 /h