Úvod

Naše služby

Kontakty

Budovy EKO s.r.o.

Stavební projekty

Pasivní domy

PENB

Dotace a energetické posudky

Projekty a revize plynových zařízení

Design

Architektonické modely

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument dle zákona 318/2012 Sb. obsahující informace o energetické náročnosti budovy, zdroji tepla, způsobu ohřevu teplé vody a typu větrání v budově. PENB umožňuje srovnání budov z hlediska potřeby energií na provoz a slouží jako podklad pro porovnání finančních nákladů na její provoz a má platnost max. 10 let nebo do provedení větší změny.

Povinnost vlastnit PENB při:

- výstavbě nových budov

- větších změnách dokončených budov (např. při zateplení)

- prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. byt)

- při pronájmu budovy

- od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy (např. byt)

Budovy užívané orgánem veřejné moci:

- od 1.7.2013 s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

- od 1.7.2015 s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

Budovy bytové a administrativní:

- od 1.1.2015 s energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2

- od 1.1.2017 s energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2

- od 1.1.2019 s energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2

Povinnost vlastnit PENB se nevztahuje na:

- budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

- u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóné nebo rezervaci

- u budou pro bohoslužby a náboženské účely

- staveb pro rodinnou rekreaci

- průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ / rok

Energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha vytápěných prostorů budovy vymezená vnějšími povrchy obálky budovy (součet všech podlaží).

Cena za vypracování PENB:

Je stanovena vždy individuálně, dle dodaných podkladů a velikosti objektu. V případě že klient nedisponuje aktuální projektovou dokumentaci zaměříme vše potřebné sami při prohlídce objektu.