Úvod

Naše služby

Kontakty

Budovy EKO s.r.o.

Stavební projekty

Pasivní domy

PENB

Dotace a energetické posudky

Projekty a revize plynových zařízení

Design

Architektonické modely

Rozsah projektovaných plynových zařízení:

   • rekonstrukce stávajících NTL a STL plynovodů

   • nové NTL a STL plynovodní řady vč. přípojek

   • prodloužení stávajících NTL a STL plynovodů

   • plynofikace nových lokalit a obcí

   • rekonstrukce stávajících NTL a STL přípojek

   • nové NTL a STL plynovodní přípojky 

   • rekonstrukce stávajících odběrních plynových zařízení

   • nová odběrná plynová zařízení 

   • výpočet potřebného tepelného výkonu objektů, návrh velikosti zdroje tepla, návrh lokálních topidel nebo otopných tělěs (viz energetické posudky)

   • návrh umístění zdroje tepla a dalších spotřebičů, dispoziční řešení místností v objektu

   • posouzení umístění spotřebičů dle aktuální platné legislativy pro plynová zařízení - výpočet potřebné velikosti prostorů s plynovými spotřebiči, výpočet potřebného množství vzduchu pro bezpečnou funkci spotřebičů, výpočet výměny vzduchu v místnosti, výpočet velikosti otvorů event. potrubí pro přívod vzduchu 

Projekční služby:

   • profesní konzultace

   • posouzení stávajícího stavu, odborné posouzení s konzultací na místě, porovnání původní dokumentace se skutečností

   • zaměření stávajícího stavu objektu, zhotovení výkresové dokumentace stávajícího stavu, provedení fotodokumentace stávajícího stavu

   • inženýrská činnost

   • návrh dispozičního uspořádání při vedení ostatních inženýrských sítí a zástavby objektů (zastavovací situace), spolupráce s hlavní stavební profesí při návrhu novostaveb nebo rekonstrukcí objektů

   • výpočet potřebného tepelného výkonu objektů, návrh velikosti a zdroje tepla, návrh lokálních topidel nebo otopných tělěs, tepelný výkon pro návrhy izolací a zateplení objektů s možností propočtů zadanýych různých variant skladeb konstrukcí (viz energetické posudky)

   • posouzení umístění plynových spotřebičů dle aktuální platné legislativy - výpočet potřebné velikosti prostorů s plynovými spotřebiči, výpočet potřebného množství vzduchu pro bezpečnou funkci spotřebičů, výpočet výměny vzduchu v místnosti, výpočet velikosti otvorů event. potrubí pro přívod vzduchu

   • návrh umístění nového zdroje tepla a dalších spotřebičů, dispoziční řešení místností v objektu

   • zhotovení kompletní projektové dokumentace

   • vyřízení veškerých náležitostí, potřebných dokladů, a vyjádření a stanovisek u plynárenské společnosti (např. RWE) od žádosti k připojení až po výchozí revizi montáže zařízení

   • výběr montážní firmy, zajištění dodávky a montáže zařízení na klíč

Projekční služby mohou být poskytovány podle individuální potřeby klienta vybranou konkrétní projekční činností nebo souhrnem několika vybraných činností, ve spolupráci se souvisejícími profesemi a montážními firmami lze zajistit i komplexní službu od zadaného záměru (např. kompletní plynofikace objektu) až po jeho realizaci dodávkou "na klíč", která je podle zkušeností pro klienta řešením nejideálnějším jak časově tak i finančně.