Úvod

Naše služby

Kontakty

Budovy EKO s.r.o.

Stavební projekty

Pasivní domy

PENB

Dotace a energetické posudky

Projekty a revize plynových zařízení

Design

Architektonické modely

Rozsah revizní činnosti:

        oprávnění ITI (TIČR) k revizím v rozsahu:

   • V – zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
        regulační stanice
       médium: zemní plyn

   • VI – zařízení pro rozvod plynů
           domovní plynovní plynovody
               materiál: ocel, PE, měď
               médium: zemní plyn
           NTL, STL,VTL,VVTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu
               materiál: ocel, PE, měď
               médium: zemní plyn
     průmyslové plynovody
               materiál: ocel, PE, měď
               médium: plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí

   • VII – zařízení pro spotřebu plynu spalováním
           spotřebiče s výkonem pod 50 kW
           kotle a průmyslová tepelná zařízení s výkonem 50 kW a více
               médium: zemní plyn

V daném rozsahu mohou být revize prováděny individuálně provedením odborné prohlídky s vyzkoušením bezpečnosti, spolehlivosti na místě. Posouzení klientem předložené potřebné dokumentace, podkladů a dokladů. Dle konzultace a dohody s klientem a možností RT lze zajistit i komplexnější službu v podobě dodatečného vyhotovení chybějící (nedochované) dokumentace, zajištění provedení servisu spotřebičů, revizí elektroinstalace a uzemnění, revizí odtahů spalin a komínů - t.j. nutných podkladů pro provedení revize plynového zařízení. V případě negativních výsledků některých posouzení lze vyhotovit návrh opatření - viz projekce

Služby revizního technika:

   • výchozí revize zařízení, spolupráce s oprávněnými montážními firmami

   • provozní revize ve veřejných objektech, firmách

   • provozní revize pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových domů

   • zajištění tlakových zkoušek a revizí po odstávkách zařízení

   • posouzení stavu stávajícího plynového zařízení, návrhy úprav oprav a rekonstrukcí - viz projekce