Domů

Naše služby

Kontakty

Budovy EKO s.r.o.

Stavební projekty

Pasivní domy

PENB

Dotace a energetické posudky

Projekty a revize plynových zařízení

Design

Architektonické modely

Dotace na zateplení a výměnu zdroje tepla:

Zajišťujeme komplexní zpracování žádostí o dotace z programů NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZÚ). Žádost zpracováváme včetně stavebního (příp. topenářského) projektu, energetického či odborného posudku a se zajištěním administrace s orgány státní správy, tedy tzv. „na klíč“. Při zpracovávání vycházíme mj. ze zkušeností s předchozím dotačním titulem Zelená úsporám z let 2009-2010 a titulem Nová zelená úsporám běžícím od roku 2013.

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme komplexní administraci žádostí týkajících se snižování energetické náročnosti budov (zateplování a výměna zdrojů tepla) v OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP).

Energetický posudek

Zpracováváme Energetické posudky, EP je dokument dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění obsahující informace o plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrůurćených zadavatelem energetického posudku. EP bývá vyžadován například při podávání žádostí o dotace na zateplení nebo výměnu zdrojů tepla. Dále EP slouží pro výběr vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budov a tedy snížení provozních nákladů.

Energetický audit

Ve spolupráci s našimi partnery zpracováváme Energetické audity, EA je dokument dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění obsahující informace (obdobně jako EP, avšak podrobněji) o stávající nebo předpokládané úrovni energie v budovách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Výpočet tepelného výkonu (tepelných ztrát)

Pro klienty nebo realizační topenářské firmy zpracováváme výpočty tepelných ztrát. Tento výpočet bývá prováděn pro návrh vhodného výkonu zdroje tepla v objektu a návrhu tepelných výkonů otopných těles pro jednotlivé místnosti.

Zjištění příčin tepelně-vlhkostních poruch a návrh opatření

Častým případem pozorovaným na stavbách bývá kondenzace vodních par, tvorba plísní (a jiných biotických projevů) a promrzání detailů konstrukcí. Zajišťujeme průzkum stavby, tepelně vlhkostní posudek a návrh opatření pro řešení těchto problémů.